STILFULLT SKANDINAVISK DESIGN

3 OG 4 – ROMS LEILIGHETER FRA 55 – 101 M2

BÆREKRAFTIG TURISME

I SENTRUM AV SKANDINAVIAS ALPER

PRISLISTE BYGG T4 - TOTTEN LODGE

LEILIGHETTYPEETG.BRA (KVM)BRA/P-ROMSOVEROMBADBALKONGHEMSP-PLASSSTIP-FELLESKOST.PRISMØBELPAKKEOMK.TOTAL KJØPESUMLINK TIL LEILIGHETER
101 (SOLGT)A1555521JA1-----SE LEILIGHET
102A1555521JA116502890000100000132703003270SE LEILIGHET
103A1555521JA116502890000100000132703003270SE LEILIGHET
104 (SOLGT)B165,565,521JA1-----SE LEILIGHET
105 (SOLGT)C163,563,521JA1-----SE LEILIGHET
106D1666621JA119803200000100000146503314650SE LEILIGHET
201C263,563,521JA119053450000100000144003564400SE LEILIGHET
202 (SOLGT)B265,565,521JA1-----SE LEILIGHET
203 (SOLGT)A2555521JA1-----SE LEILIGHET
204A2555521JA116503000000100000132703113270SE LEILIGHET
205A2555521JA116503000000100000132703113270SE LEILIGHET
206 (SOLGT)B265,565,521JA1-----SE LEILIGHET
207C263,563,521JA119053500000100000144003614400SE LEILIGHET
208D2666621JA119803300000100000146503414650SE LEILIGHET
301C363,563,521JA119053500000100000144003614400SE LEILIGHET
302 (SOLGT)B365,565,521JA1-----SE LEILIGHET
303 (SOLGT)A3555521JA1-----SE LEILIGHET
304 (SOLGT)A3555521JA1-----SE LEILIGHET
305 (SOLGT)A3555521JA1-----SE LEILIGHET
306 (SOLGT)B365,565,521JA1-----SE LEILIGHET
307C363,563,521JA119053600000100000144003714400SE LEILIGHET
308D3666621JA119803400000100000146503514650SE LEILIGHET
401 (SOLGT)H463,563,521JAJA1-----SE LEILIGHET
402 (SOLGT)G410110132JA39,51-----SE LEILIGHET
403 (SOLGT)F4909032JA36,51-----SE LEILIGHET
404F4909032JA36,5127454800000120000178404937840SE LEILIGHET
405F4909032JA36,5127454800000120000178404937840SE LEILIGHET
406 (SOLGT)G410110132JA39,51-----SE LEILIGHET
407 (SOLGT)H463,563,521JAJA1-----SE LEILIGHET
408 (SOLGT)E4666621JAJA1-----SE LEILIGHET

10% av kjøpesummen betales ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova §12.
20 % dersom kjøper er å anse som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som
medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stillet, eller skjøtet er tinglyst,
forutsatt at beløpet overstiger 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
Felleskostnader er stipulert til: 30 pr. kvm. BRA

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende omkostninger:
Dok.avgift 2,5 % av tomteverdien pr. kvm. BRA                      5000 ,-
Tinglysingsgebyr for skjøte                                                           585 ,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument                                 585 ,-
Attestgebyr                                                                                      230 ,-
Startkapital til sameiet                                                                5000 ,-
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtagelse belastes sameiet.