STILFULLT SKANDINAVISK DESIGN

3 OG 4 – ROMS LEILIGHETER FRA 55 – 101 M2

BÆREKRAFTIG TURISME

I SENTRUM AV SKANDINAVIAS ALPER

PRISLISTE BYGG T4 - TOTTEN LODGE

LEILIGHETTYPEETG.BRA (KVM)P-ROMSOVEROMBADBALKONGHEMSP-PLASSSTIP-FELLESKOST.PRISMØBELPAKKEOMK.TOTAL KJØPESUMLINK TIL LEILIGHETER
106D1716821JA12 130,-4 370 000,-14 650,-4 384 650,-SE LEILIGHET
201C263,563,521JA11 905,-4 220 000,-14 400,-4 234 400,-SE LEILIGHET
207C263,563,521JA11 905,-4 270 000,-14 400,-4 284 400,-SE LEILIGHET
208D2716821JA12 130,-4 470 000,-14 650,-4 484 650,-SE LEILIGHET
301C3646421JA11 920,-4 270 000,-14 400,-4 284 400,-SE LEILIGHET
307C363,563,521JA11 905,-4 270 000,-14 400,-4 284 400,-SE LEILIGHET
308D3716821JA12 130,-4 570 000,-14 650,-4 584 650,-SE LEILIGHET
101 (SOLGT)A1555521JA1-----SE LEILIGHET
102 (SOLGT)A1555521JA1-----SE LEILIGHET
103 (SOLGT)A1555521JA1-----SE LEILIGHET
104 (SOLGT)B165,565,521JA1-----SE LEILIGHET
105 (SOLGT)C163,563,521JA1-----SE LEILIGHET
202 (SOLGT)B265,565,521JA1-----SE LEILIGHET
203 (SOLGT)A2555521JA1-----SE LEILIGHET
204 (SOLGT)A2555521JA1-----SE LEILIGHET
205 (SOLGT)A2555521JA1-----SE LEILIGHET
206 (SOLGT)B265,565,521JA1-----SE LEILIGHET
302 (SOLGT)B365,565,521JA1-----SE LEILIGHET
303 (SOLGT)A3555521JA1-----SE LEILIGHET
304 (SOLGT)A3555521JA1-----SE LEILIGHET
305 (SOLGT)A3555521JA1-----SE LEILIGHET
306 (SOLGT)B365,565,521JA1-----SE LEILIGHET
401 (SOLGT)H466,566,521JAJA1SE LEILIGHET
402 (SOLGT)G410110132JA39,51-----SE LEILIGHET
403 (SOLGT)F4909032JA36,51-----SE LEILIGHET
404 (SOLGT)F4909032JA36,51-----SE LEILIGHET
405 (SOLGT)F4909032JA36,51-----SE LEILIGHET
406 (SOLGT)G410110132JA39,51-----SE LEILIGHET
407 (SOLGT)H463,563,521JAJA1-----SE LEILIGHET
408 (SOLGT)E4666621JAJA1-----SE LEILIGHET

10% av kjøpesummen betales ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova §12.
20 % dersom kjøper er å anse som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som
medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stillet, eller skjøtet er tinglyst,
forutsatt at beløpet overstiger 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
Felleskostnader er stipulert til: 30 pr. kvm. BRA

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende omkostninger:
Dok.avgift 2,5 % av tomteverdien pr. kvm. BRA                      5000 ,-
Tinglysingsgebyr for skjøte                                                           585 ,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument                                 585 ,-
Attestgebyr                                                                                      230 ,-
Startkapital til sameiet                                                                5000 ,-
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtagelse belastes sameiet.