STILFULLT SKANDINAVISK DESIGN

3 OG 4 – ROMS LEILIGHETER FRA 56 – 105 M2

BÆREKRAFTIG TURISME

I SENTRUM AV SKANDINAVIAS ALPER

PRISLISTE BYGG T4 - TOTTEN LODGE

LEILIGHETTYPEETG.BRA (KVM)BRA/P-ROMSOVEROMBADBALKONGHEMSP-PLASSSTIP-FELLESKOST.PRISMØBELPAKKEOMK.TOTAL KJØPESUMLINK TIL LEILIGHETER
101 (SOLGT)A1555521JA116502650000100000132752763275SE LEILIGHET
102A1555521JA116502800000100000132752913275SE LEILIGHET
103A1555521JA116502750000100000132752863275SE LEILIGHET
104 (SOLGT)B165,565,521JA119653200000100000145883314588SE LEILIGHET
105 (SOLGT)C163,563,521JA119053000000100000144003114400SE LEILIGHET
106D1666621JA119802800000100000146502914650SE LEILIGHET
201C263,563,521JA119053390000100000144003504400SE LEILIGHET
202 (SOLGT)B265,565,521JA119653190000100000142753304275SE LEILIGHET
203 (SOLGT)A2555521JA116502965000100000132753078275SE LEILIGHET
204A2555521JA116502865000100000132752978275SE LEILIGHET
205A2555521JA116502865000100000132752978275SE LEILIGHET
206 (SOLGT)B265,565,521JA119653390000100000142753504275SE LEILIGHET
207C263,563,521JA119053190000100000144003304400SE LEILIGHET
208D2666621JA119803000000100000146503114650SE LEILIGHET
301C363,563,521JA119053300000100000144003414400SE LEILIGHET
302B365,565,521JA119653290000100000142753404275SE LEILIGHET
303 (SOLGT)A3555521JA116503100000100000132753213275SE LEILIGHET
304 (SOLGT)A3555521JA116503000000100000132753113275SE LEILIGHET
305 (SOLGT)A3555521JA116502950000100000132753063275SE LEILIGHET
306 (SOLGT)B365,565,521JA119653490000100000142753604275SE LEILIGHET
307C363,563,521JA119053300000100000144003414400SE LEILIGHET
308D3666621JA119803100000100000146503214650SE LEILIGHET
401 (SOLGT)H463,563,521JAJA119053690000100000143783804378SE LEILIGHET
402 (SOLGT)G410510532JA39,5131505000000120000195255139525SE LEILIGHET
403 (SOLGT)F491,591,532JA36,5127454600000120000224004742400SE LEILIGHET
404F491,591,532JA36,5127454600000120000224004742400SE LEILIGHET
405F491,591,532JA36,5127454600000120000178384737838SE LEILIGHET
406 (SOLGT)G410510532JA39,5131505100000120000195255239525SE LEILIGHET
407 (SOLGT)H463,563,521JAJA119053700000100000143783814378SE LEILIGHET
408 (SOLGT)E4666621JAJA119803400000100000146503514650SE LEILIGHET

10% av kjøpesummen betales ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova §12.
20 % dersom kjøper er å anse som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som
medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stillet, eller skjøtet er tinglyst,
forutsatt at beløpet overstiger 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
Felleskostnader er stipulert til: 30 pr. kvm. BRA

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende omkostninger:
Dok.avgift 2,5 % av tomteverdien pr. kvm. BRA                      5000 ,-
Tinglysingsgebyr for skjøte                                                           585 ,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument                                 585 ,-
Attestgebyr                                                                                      230 ,-
Startkapital til sameiet                                                                5000 ,-
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtagelse belastes sameiet.