Informasjon om utleie i Totten Lodge

Området som Totten Lodge ligger på er regulert til næringsformål av Hemsedal kommune. Dette innebærer normalt at eier kan bruke enheten selv 42 dager i vinterhalvåret og 42 dager i sommerhalvåret.

Leilighetene har svært god beliggenhet med tanke på nettopp dette, med heis som passerer rett utenfor og flere tilkomstmuligheter tilbake til leilighet.

For oss som utbygger har det spesielt vært to faktorer som har stått sentralt ved valg av utleieaktør:

* Bekymringsløs utleie for eier

* Eier må få best mulig avkastning på gjort investering

Jo mer vi jobbet med dette, jo mer så vi hvor fordelaktig det er å ha en trygg og erfaren aktør med på laget.

Valget har derfor falt på SkiStar Hemsedal, som driver kontinuerlig salg og prisovervåkning av utleiemarkedet, slik at du som eier alltid skal få maksimal pris for hvert døgn du leier ut.

Hver eier skriver egen utleieavtale med SkiStar. Etter avtaleinngåelse får eier tilgang til egen eierside hvor man kan følge med på utleie og inntekter, samt legge inn egenbruk til gitte frister.

Ønsker man å leie ut leilighet i noe av de mest populære periodene, tilbyr SkiStar i tillegg et eget fordelsprogram for utleier som gir rabatter på blant annet skipasset SkiStar All.

SkiStar tar 26% i kommisjon på utleie. I denne prosenten inngår markedsføring, salg, salgsoptimering, resepsjonstjenester, enkle vaktmestertjenester, vakthold og organisering av renhold.

En utleieaktør som alltid er til stede, med både vaktselskap og servicepersonell, gir en bekymringsfri håndtering for deg som utleier.

Erfaringstall fra første vintersesong 22/23 viser gode leieinntekter, selv bare etter noen måneder på markedet. Det kan ofte ta 2-3 år før anlegget er ordentlig kjent i markedet. Totten Lodge har en beliggenhet som fungerer godt i utleiemarkedet.

SkiStar vil også drifte utleie i sommersesongen, men det er lite erfaringstall med utleie i denne perioden og inntektene der er ikke tatt med i estimatet. På lengre sikt har vi likevel god tro på etterspørselen i sommersesongen, med utbygging av sykkelløyper i skianlegget og sterkere satsning på sommerproduktet.

Erfaringstall på utleieinntekter

Vintersesongen 22/23 (1.des-1.mai)

LeilighetBruttobeløp (kommisjon må trekkes fra)
4 101 6 sengs, 3 soverom, 1 bad, 75 m2254 823 NOK
4 106 4 sengs, 2 soverom, 1 bad, 71 m2215 204 NOK
4 201 4 sengs, 2 soverom, 1 bad, 65 m2213 077 NOK
4 207 4 sengs, 2 soverom, 1 bad, 65 m2211 588 NOK
4 208 4 sengs, 2 soverom, 1 bad, 71 m2231 881 NOK
4 301 4 sengs, 2 soverom, 1 bad, 65 m2168 664 NOK
4 307 4 sengs, 2 soverom, 1 bad, 65 m2165 134 NOK
4 308 4 sengs, 2 soverom, 1 bad, 65 m2160 061 NOK